PANEVĖŽIO APSKRITIES ĮSTAIGOS

Panevezio apskritis

Informacija pateikta abėcėlės tvarka pagal šios apskrities miestus ir rajonus. Informacija nuolat atnaujinama dalyvių pasidalinimais.

BIRŽAI IR BIRŽŲ RAJ.

Biržų lopšelis-darželis „Genys“

Kovo 20 d. 12 val šokis buvo šokamas salėje. Labai graži idėja, gražus šokis, vaikams patiko jį šokti. Atsiskleidė vaikų saviraiška judesiu, kūrybiškumas. Kai kurie judesiai buvo sunkoki, bet manau įveikėme ir gan gerai pavyko.

Dalyvių skaičius: 46

BIRZ-ld-Genys


Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos jaunųjų gamtininkų būrelio „Starkus“ nariai jau spalio mėnesį užregistravo gimnaziją tarptautinėje iniciatyvoje „Šokis Žemei“.
Atėjus pavasariui visos klasės pradėjo intensyviai repetuoti šokį. Kovo 14 d. įvyko šokio peržiūra. Paaiškėjo, kad geriausia pasiruošę yra 7, Ig , IIbg ir IIIg klasių mokiniai. Kovo 20 d. 12 val. visi gimnazijos mokiniai susirinko ant pagrindinio mokyklos tako. Būrelio mergaitės trumpai supažindino su Žemės dienos paminėjimo prasme. O tada visi kartu šokome „Žemės šokį“. Tai buvo mūsų gimnazijos dovana Žemei jos gimtadienio proga.

Dalyvių skaičius: 166

BIRZU r-BSruogos-gimnaz (3)


Biržų r. Papilio pagrindinė mokykla

Biržų r. Papilio pagrindinėje mokykloje Šokį Žemei šokome per Žemės dienai skirtą renginį. Masinį pasirodymą šokome etapais, o mus mokino mokyklos šokių būrelio mergaitės.

Dalyvių skaičius: 97

Birzu-r-Papilio-pagr-mok


Biržų r. Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

Labai visiems patiko šis šokis, choreografija labai lengva, ne per sunki, muzika nuostabi. Nuotaikos visų šokusiųjų buvo puikios.

Dalyvių skaičius: 50

BIRZ-r-Paceriaukstes-P-Poskaus-pagr-mok


KUPIŠKIS IR KUPIŠKIO RAJ.

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Šis renginys kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Mažieji mūsų ugdytiniai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Organizuojant Žemės dienos minėjimą siekiama, kad vaikas galėtų sužinoti, patirti, atrasti, analizuoti, kurti. Kurti šokį Žemei pasiūliau priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiams. Vaikams labai patiko, jie puikiai įsijautė į temą ir nuotaiką, nes jau kelinti metai dalyvauja gamtosauginio ugdymo projekte. Vaikai patys namuose su šeimos nariais šoko šį šokį Žemei.
Renginio metu šokiui prisijungė ir kiti mokyklos ugdytiniai: nuo lopšelinukų iki lavinamųjų klasių mokinių, pedagogų. Ačiū.

Dalyvių skaičius: 20

sdr


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“

Šokis žemei – tai susikaupimo, susimąstymo momentas, išraiška apie gyvybės trapumą, ekologiją, kokia ji svarbi mums, kad augtume ir būtume sveiki.

Dalyvių skaičius: 17

KUPIS-l-d-Gintarelis (2)


Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Mūsų lopšelyje-darželyje Žemės dienos paminėjimas tampa tradicija. Mažieji ugdytiniai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas. Šiemet buvo smagu palaikyti Jūsų iniciatyvą ir padovanoti ŠOKĮ ŽEMEI.

Dalyvių skaičius: 91

KUPISK-l-d-Saulute (1)


Kupiškio Kupos pradinė mokykla

Kupiškio Kupos pradinės mokyklos mokiniai dalyvavo akcijoje Žemės šokis dviem etapais. Pirmiausiai sušoko 1-2 klasių mokiniai, po to 3-4 klasių mokiniai. Mokiniai labai noriai mokėsi šokio. Gamtos būrelio mokytoja Nijolė Kibienė visoms klasėms išdalino medžiagą apie Žemės dieną ir kokiu tikslu ji yra minima.

Dalyvių skaičius: 225

KUPISK-Kupos-pm


PANEVĖŽYS IR PANEVĖŽIO RAJ.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

„Per šį Žemės šokį supratau kaip stipriai aš myliu žemę. Jei nebūtų žemės – tai nebūtų ir gyvybės, nebūtų nei žmonių, nei gamtos, nei gyvūnų“ Enrika, Jurgita 2b „Kai aš šokau Žemei šokį, aš jaučiau laisvę ir džiaugsmą. Man buvo neapsakomai gera šokti, jaučiausi lyg būčiau paukštis skrendantis margu dangumi“ Andrėja 3b „Kai aš šokau, jaučiausi lyg danguje, kuriame gimsta gyvybė. Supratau, kad Žemė man yra brangi. Ji vienintelė, kurioje yra vandens“ Smiltė 4b „Kai aš šokau, jaučiau laimę. Žemei dėkoti yra taip gera, kaip ir gauti gerą įvertinimą. Žemė man brangi, nes aš joje gyvenu“ Armantė 4b „Buvo tiesiog įspūdinga! Šokiai fantastiškai gražūs ir prasmingi! Judesiai atitiko emocijas! Ačiū!“

Dalyvių skaičius: 60


Panevėžio „Aušros“ progimnazija

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos mokiniai mielai dalyvauja miesto ar respublikos mastu organizuojamose veiklose. Šiais metais dėmesį patraukė kvietimas mokytis šokti ŠOKĮ ŽEMEI. Labiausiai idėja patiko pradinukams. Ja susidomėjo ir keletas vyresnių klasių mergaičių. Todėl ši veikla buvo įtraukta į bendrą renginių, skirtų Žemės dienai, sūkurį. Pasaulinės Žemės dieną mokyklos bendruomenė susirinko mokyklos kieme, A. Gustaičio vardo Skautų organizacijos nariai pakėlė Žemės vėliavą, mokiniai įteikė planetai dovaną – ŠOKĮ ŽEMEI, o aštuntos klasės mokinė I. Gritytė – J. Degutytės eilėraštį „Svajoklis“. Buvo smagu ir gera, kad galėjome dalyvauti socialinio projekto „Apkabinkime Žemę“ veikloje.

Dalyvių skaičius: 26

PANEV-Ausros-progimn


Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai nusprendė prisidėti prie dovanos Žemei. Šokio mokėsi per pertraukas mokyklos aktų salėje.
Tarptautinę dovaną ŽEMEI pasaulinės Žemės dienos proga -ŠOKĮ ŽEMEI- dovanojo Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos 1-4 klasių mokiniai ir 5-7 klasių mokiniai.
Šokį šokome mokyklos amfiteatre. Padovanoję tokią neįprastą dovaną Žemei – jautėmės laimingi ir atsakingi už mus supančią aplinką.

Dalyvių skaičius: 300

PANEV-Azuolo-progimnaz


Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis

Atsiliepdami į iniciatyvą dalyvauti socialiniame projekte taikai ir vienybei Žemėje bei suprasdami, kaip svarbu kiekvienam prisidėti prie jos išsaugojimo, nusprendėme ir mes Žemei bei vieni kitiems dovanoti dovaną – šokį Žemei.
Pasiruošimui Pasaulinės Žemės dienos minėjimui skyrėme keletą dienų – su pedagogais grupėse aptarėme projekto idėją, stebėjome vaizdo įrašą, vaikus mokėme atlikti judesius. Visi norėjome kovo 22 dieną apsijungti bendram šokiui.
Šventės dieną susibūrėme į bendrą renginį lopšelio-darželio salėje. Dideliame plakate, kuriame buvo pavaizduotas žemės gaublys, vaikai suklijavo savo piešinėlius ir taip ,,apgyvendino“ Žemę. Vaikų kūrybinis darbas atspindėjo dienos nuotaiką, o spalvingi piešiniai išraiškingai perteikė vaikų norą matyti taikią ir šviesią Žemę. Su vaikais buvo aptarta, kaip reikėtų saugoti, globoti, prižiūrėti Žemę, kad ji visus džiugintų žaliais miškais, žydrais ežerais, aukštais kalnais, įvairiaspalvėmis gėlėmis. Šventę vainikavo vaikų dovana – šokis Žemei. Vaikai betarpiškais judesiais išreiškė savo jausmus. Nors judesiai ir nebuvo labai tikslūs, vaikai daug improvizavo, bet viską atliko nuoširdžiai ir su dideliu užsidegimu.

Dalyvių skaičius: 145 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir auklėtojos


Panevėžio lopšelis – darželis „Gintarėlis“

Šokį šoko priešmokyklinės,, Meškučių“gr. 6-7 m. mergaitės.  Šokis mergaitėms labai patiko, šoko su dideliu užsidegimu, labai gerai perteikė kūrinio nuotaiką.

Dalyvių skaičius: 12


Panevėžio lopšelis – darželis „Jūratė“

Mums rūpi žemė ir jos ateitis, ką paliksime po savęs. Mums rūpi aplinka, kurioje esame, bei kurioje teks gyventi ateities kartoms. Mes, pedagogai, stengiamės perduoti ugdytiniams žinias apie gamtos tausojimą, kaip tvarkytis savame kieme, artimiausioje aplinkoje.
Dėkojame už gražias ir prasmingas idėjas.

Dalyvių skaičius: 30

PANEV-ld-Jurate


Panevėžio lopšelis -darželis „Kregždutė“

Ruošdamiesi Žemės dienai kalbėjomės su vaikais kodėl gera gyventi Žemėje ir kaip turėtume ją saugoti ir tausoti. Daugelis vaikų pasakė, kad Žemėje labai gražu, daug žalumos ir vandens. Negalima šiukšlinti ir teršti gamtos, reikia saugoti Lietuvos miškus, upes ir ežerus. Kadangi Lietuvos nacionalinis medis yra ąžuolas, sukūrėme šokį pagal gerai žinomą dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Vaikai mielai atliko nesudėtingus judesius, linksmai išreiškė nuotaiką, judesius.

Dalyvių skaičius: 85

??????????


Panevėžio lopšelis -darželis „Pasaka“

Šoko 6-7 metų ugdytiniai, mokant šokį vyko pokalbiai dėl ko reikia saugoti gamtą, nešiukšlinti, rinkti šiukšles, sodinti medelius… Šokis bus dar kartojamas darželio renginyje, kuris skirtas Žemės dienai.

Dalyvių skaičius: 30

PANEV-l-d-Pasaka (1)


Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“

Šokio metu vaikai išreiškė susirūpinimą Žemės ateitimi ir pasižadėjo saugoti bei puoselėti gamtą.

Dalyvių skaičius: 18

PANEV-l-d-Taika


Panevėžio lopšelis-darželis „Varpelis“

Puiki idėja, nuostabus šokis, gera priemonė skiepijant meilę, pagarbą mūsų planetai – Žemei.
Ačiū.

Dalyvių skaičius: 16


Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis“

Vaikus įkvėpė pedagogai, kad rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. Kiekvieną dieną. Ir tai galima padaryti net per šokį. Ugdytiniai pradėjo šokio mokymąsi nuo pokalbių, aktualių ekologinių bei nykstančių gyvybės formų problemų bei jų sprendimo būdų. Pradžioje klausydami šokio muzikos, vaikai emocijas išgyveno savaip improvizuodami. Vėliau pedagogai grupėse supažindino su mokomąja vaizdine šokio judesio medžiaga. Visi buvo skatinami atkreipti dėmesį į patiriamus gamtos išgyvenimus ir pajausti tai aplinkoje pasitelkiant saviraišką.
Šiuo šokiu vaikai kvietė visus prisidėti prie pasitikėjimo vienas kitu, prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo.

Dalyvių skaičius: 46

PANEV-ld-Zilvitis


Panevėžio pradinė mokykla

Prasminga veikla, gera nuotaika, mokinių aktyvumas įsitraukiant į šokį ir judesiu perteiktos emocijos visa tai, kas mus vienija!

Dalyvių skaičius: 270

PANEV-prad-mok (1)


Panevėžio r. Bernatonių mokykla – darželis

Vaikai šoko susikaupę, įsijautę į Žemės problemas.

Dalyvių skaičius: 27

PANEV-r-Bernatomiu-mok-darz


Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrius

Šokyje dalyvavo 27 mokyklos mokiniai, šokio pristatymas vyko Žemės dieną.

Dalyvių skaičius: 27

PANEV-r-Karsakiskio-Strazdelio-pagr-mokykla


Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Šį šokį Žemei dovanojo beveik visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Buvo labai smagu, bet labiausiai visiems patiko repeticios. Klasės po vieną ar po kelias pertraukų metu rinkdavosi į salytę. tai labai suvienijo gimnazijos bendruomenę. Ačiū už gražią idėją.

Dalyvių skaičius: 230

PANEV-r-Krekenavos-M-Antanaicio-gimn


Panevėžio r. Linkaučių pagrindinė mokykla

Labai smagu, kad galėjome prisijungti prie labai gražios iniciatyvos. Merginos labai greitai pamilo šį šokį ir su malonumu pašoko savo mokyklos draugams.

Dalyvių skaičius: 8

PANEV-r-Linkauciu-pm


Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“

Ruošiantis paminėti Žemės dieną mūsų įstaigos ugdytiniai ne kartą rinkosi mokytis šokio žemei, tad galėjome ne kartą kalbėti apie tai, kad būtina saugoti žemę, orą ir vandenį.

Dalyvių skaičius: 42

PANEV-l-d-Bitute


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija

Kovo 20 d. 11.45 val.Ramygalos gimnazijos kieme vyko Žemės dienai paminėti skirtas renginys. Jame pradinių klasių mokiniai šoko masinį šokį, norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į ekologines problemas, besaikį vartojimą, taršos mažinimą, gamtos ir visos planetos išsaugojimą.

Dalyvių skaičius: 80 pradinių klasių mokinių


Panevėžio regos centras ,,Linelis“

Nuostabus renginys, kuris puikiai įsikomponavo į Žemės dienos renginių maratoną. Vaikams labai patiko. Ikimokyklinukams ateičiai galėtų būti lengvesnis.
„Pačių nuostabiausių dalykų pasaulyje negalima pamatyti ar paliesti.
Juos reikia pajusti širdimi.“ (JAV rašytoja ir politinė veikėja Helen Keller).
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams.

Dalyvių skaičius: 31

PANEV-regos-c-Linelis


Panevėžio Rožyno progimnazija

Nuostabi iniciatyva! Nepasididžiavome ir mes prie jos prisijungėme. Visas pasiruošimo laikotarpis buvo smagus. Mokiniai su nekantrumu laukė pasirodymo!

Dalyvių skaičius: 25

PANEV-Rozyno-prog


Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazija

Atliekant šią šokio kompoziciją, kiekvienas galėjo išreikšti save. Mokiniai noriai rinkosi į šokio mokymosi repeticijas, aktyviai dalyvavo jo įgyvendinimo procese. Džiaugiamės prisidėję prie šio puikaus projekto, skirto Žemės dienai paminėti.

Dalyvių skaičius: 300

PANEV-Sauletekio-prog


Raguvos gimnazija

Vaikai kruopščiai ruošėsi šiam projektui nuo pat užsiregistravimo į šį projektą. Tai buvo jiems įdomus procesas reikalaujantis ne tik darbo, bet ir fantazijos. Vaikai liko patenkinti ir džiaugėsi, kad dalyvavo šiame projekte.

Dalyvių skaičius: 54


Vadoklių Vaikų dienos centras

Kovo 20-oji – Žemės diena. Žemės dienai paminėti, prisijungėme ir mes prie akcijos, kuri skirta Žemei pagerbti, saugiai ir sveikai aplinkai sukurti. Šią dieną, ir ne tik, kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą, kokią ji įtaką daro mūsų planetai. Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai padeda tausoti nuolat senkantys Žemės ištekliai. Saugokime ir mylėkime Žemę, taip kaip patys save!!!

Dalyvių skaičius: 40


PASVALYS IR PASVALIO RAJ.

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyrius

Kasmet galvojame, kaip paįvairinti, įdomiai paminėti pasaulinę Žemės dieną. Ir štai, pasiūlymas! Šokis! Pirmą kartą dalyvavome akcijoje.
Susirinko skirtingo amžiaus dalyviai. Judėjo nuo pat mažiausio – nulinuko iki garbaus amžiaus sulaukusio – šešiasdešimtmečio. Trumpai pasimokę, susipažinę su žingsneliais, mes šokom! Buvo smagu!
Tai akcija, kuri vienija visą bendruomenę. Draugystė, kolektyviškumo jausmas, pagarba, bendrų tikslų siekimas – svarbiausia, ką turime. Manome, kad kitais metais sulauksime didesnio dalyvių skaičiaus!

Dalyvių skaičius: 65

PASVAL-Levens-p-mok-Ustukiu pag-ugd-sk


Pasvalio lopšelis-darželis ,,Liepaitė“

Pasvalio lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė“ kovo 17 dieną vyko XIII-oji respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų ekologinė konferencija ,,Kuriame sveikatai palankią aplinką karstiniame regione“. Konferencijoje dalyvavo ir dalijosi gerąja gamtosauginės veiklos patirtimi pedagogai iš Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Ramygalos. Šokis Žemei buvo šokamas konferencijos atidarymo metu.

Dalyvių skaičius: 40


Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija

Jau spalio mėnesį užsiregistravome tarptautinėje iniciatyvoje „Šokis Žemei“. Kovo 20d. pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos gimnazijos kieme linksmai sušoko šokį, po to spalvotomis kreidelėmis prirašė įvairių linkėjimų, sveikinimų Žemei.

Dalyvių skaičius: 97

PASVAL-r-Joniskel-Gabr-Petkev-Bites-gimn


ROKIŠKIS IR ROKIŠKIO RAJ.

Rokiškio lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis“

Į lopšelio – darželio „Pumpurėlis“ kiemą susirinko didelis būrys ugdytinių su auklėtojomis. Šokį Žemei šoko 5-6 metų vaikai. Šokiui ruošėmės labai atsakingai. Visų mūsų nuotaikos buvo puikios, džiaugėmės sušoktu šokiu ir galėdami prisidėti prie akcijos.

Dalyvių skaičius: 80

ROKISK-ld-Pumpurelis


Pandėlio pradinė mokykla

Žemės šokio projekte dalyvavo 72 mokiniai iš 88 ir 6 mokytojos bei mokyklos administracija. Pagal video įrašą šokis buvo sukurtas per 3 pertraukas (maždaug 30 min) Rezultatas džiugino visus dalyvius ir organizatorius. Kiekvienas mokinys ant kaklo ryšėjo žemės spalvas simbolizuojančią skarytę. Prieš kuriant mokiniai pažiūrėjo video klipą pagal šią Michael Jackson dainą ,,Earth Song“ (,,Žemės daina“), kad būtų lengviau įsivaizduoti šokio esmę ir mintį.

Dalyvių skaičius: 80


Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinys

Mes gimėme iš žemės grūdo ir užaugome žmonėmis, kad susiburti ir apkabinti žemę savo meile ir rūpestingumu.
Gimnazijos bendruomenė noriai sutiko jūsų idėją. Klasės auklėtojos kartu su savo auklėtiniais, mokyklos administracija noriai repetavo, ruošėsi šiam projektui. Kovo 20 d. 12 val. sugužėjome į mokyklos kiemą su saule ir pavasario nuotaikomis pasveikinti žemės…

Dalyvių skaičius: 85


Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“

Kovo 20 d. 12 val., Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinių „Saulės zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai kartu su pedagogėmis, dovanojo šokį Žemei.

Dalyvių skaičius: 15


Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla

Šokį žemei šoko ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir mokyklos darbuotojai. Po šokio vaikai rinkosi į viktoriną skirtą Žemės dienai.

Dalyvių skaičius: 78

ROKISK-r-Panemunelio-pm


 Rokiškio senamiesčio progimnazija

Renginiai, skirti šiai progai, prasidėjo žemės vėliavos iškėlimu prie mokyklos. Po to klasėse vyko pokalbiai apie mūsų planetos išsaugojimą. Šiais metais originali ir visus mokyklos narius bendrai šventei sujungusi užduotis buvo komandos ,,Apkabinkime žemę“ pasiūlytas dovanojamas šokis žemei, kurį, skambant Michaelo Jacksono dainai apie pasaulio išsaugojimą, vienu metu (12 valandą dienos) įvairiose vietose šoko ne tik visos Lietuvos, bet ir visos planetos vaikai. Tai – simbolinė žmonijos dovana mūsų planetai. Šį šokį sušokime ir mes Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai.

Dalyvių skaičius: 148

ROKISK-Senamiesc-progim (3)


Rokiškio senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

Vaikams šokis labai patiko, šoko pirmokai, antrokai, trečiokai ir ketvirtokai, pirmokams ir antrokams buvo sunkiau jį išmokti, bet vaikai labai stengėsi ir su dideliu noru šoko. Ačiū už gražią idėją, už pateiktą choreografiją ir puikią muziką.

Dalyvių skaičius: 20

ROKISK-sen-prog-Laibgaliu-ikim-prad-ugd-sk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>