„Apkabinkime žemę kartu“ nuostatai

Apkabinkime žemę.jpg

SOCIALINIO KŪRYBINIO PROJEKTO „APKABINKIME ŽEMĘ KARTU“
NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinis projektas „Apkabinkime Žemę“, skirtas taikai ir vienybei Žemėje ugdyti, vyksta nuo 2012 metų. Jau įvyko 90 akcijų trijose pasaulio šalyse, kuriose dalyvavo 1981 žmogus (www.apkabinkimezeme.lt). Projektas „APKABINKIME ŽEMĘ KARTU” – šio projekto dalis.
2. Projekto „APKABINKIME ŽEMĘ KARTU” (toliau vadinamo – projektu) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, dalyvius, projekto organizavimą.
3. Projektas skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti.
4. Projekte gali dalyvauti visų ugdymo įstaigų bendruomenės.
5. Projekto organizatorius – VšĮ „Trys Brangenybės“.
6. Projektas vyks nuo 2013-03-20 iki 2013-05-05.
7. Projektą organizuoti paskatino noras ieškoti naujų netradicinių kūrybinės išraiškos būdų, ugdymo metodų, emocinių išgyvenimų ir darbo formų su jaunimu, vaikais, jų tėvais bei socialiniais partneriais.
8. Projektas „Apkabinkime Žemę“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui, išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai.


PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Projekto tikslas – suvienyti pastangas ir kūrybinį potencialą, išreiškiant bendrą rūpestį ir meilę Žemei.
10. Suteikti galimybę išgyventi kūrybos ir draugystės džiaugsmą švenčiant Tarptautinę Žemės dieną.
11. Ieškoti netradicinių ugdymo formų ir būdų bei jų pritaikymo galimybių ugdymo procese.
12. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

13. Informacija apie projektą skelbiama „Apkabinkime Žemę“ svetainėje www.apkabinkimezeme.lt
14. Apie ketinimą dalyvauti projekte prašome pranešti iki 2013 m. kovo 31 d. el. paštu info@apkabinkimezeme.lt arba telefonu +37067218307, nurodant įstaigos pavadinimą, adresą ir atsakingą asmenį už projekto organizavimą įstaigoje, kontaktinį telefoną.
15. Projektą sudaro du etapai:
15.1. I etapas – nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. renginiai ugdymo įstaigose ir darbų eksponavimas svetainėje www.apkabinkimezeme.lt
15. 2. II etapas – nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gegužės 5 d. – rezultatų suvedimas ir dalyvių bei nugalėtojų apdovanojimas.
16. Projekto organizavimui įstaigoje pasirinkti dienas (galima vesti ir lauke, atsižvelgiant į palankias oro sąlygas) nuo 2013 m. kovo 20 d. iki 2013 m. balandžio 30 d.
17. Bent vienoje renginio nuotraukoje būtinai turi matytis žmonių susikabinimas rankomis, apkabinant Žemę taikai ir vienybei.
18. Trumpą įstaigos ir projekto aprašymą atsiųsti kartu su 2-4 nuotraukomis el. paštu info@apkabinkimezeme.lt pagal pridedamą dalyvio kortelę.
19. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrenka tris pagrindinių prizų laimėtojus už įdomiausio renginio aprašymą, meniškiausią Žemės apkabinimo nuotrauką ir daugiausiai svetainės lankytojų pritarimo sulaukusį projektą – jiems bus įteiktos Žemės Vėliavos. Balsuoti  už jums patinkančias dalyvių nuotraukas (Vienos ugdymo įstaigos) galėsite nuo kovo 25 d iki balandžio 30 d.
20. Visi dalyvavusieji bus apdovanoti Padėkos diplomais.
21. Projekto rezultatai bus skelbiami internetinėje svetainėje www.apkabinkimezeme.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Projekto nuotraukų parodos bus eksponuojamos įvairiose parodose ir renginiuose. Tikslų parodų laiką ir vietą pageidaujantiems pranešime iš anksto elektroniniu paštu.
23. Į parodas kviesime projekto dalyvių atstovus ir įteiksime Padėkos raštus bei atminimo dovanėles.
24. Pirmoji paroda įvyks 2013 m. balandžio 1 d. Vilniaus Užupio Respublikos šventėje „Už Atgimimą Žemėje“, numatoma pradžia 14.00 val. Atvykstančius į šventę prašome registruotis iš anksto adresu info@apkabinkimezeme.lt
25. Projekto nuotraukos, darbai bus skelbiami ir internetinėje svetainėje www.apkabinkimezeme.lt
26. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius, nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

Nuostatai .pdf ir .doc formatu

Dalyvio kortelė

Comments are closed.