GYVOJI PLANETA Projektas "Apkabinkime Žemę"

Kas tai yra

Asociacija „Gyvoji planeta“ – tai visuomeninė organizacija, siekianti suburti  geranoriškus planetos žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, perėjimą prie sveiko, doro, ekologiško, tausojančio Žemę bei jos resursus gyvenimo būdo. Manome, jog svarbu išsaugoti tiek bendražmogiškąsias vertybes, tiek įvairių kultūrų unikalumą, savastį,  diegti dorą ir  sąmoningumą visose pagrindinėse veiklos srityse.

  • “Gyvosios planetos” nariais gali tapti įvairiausių tautybių, amžiaus, išsilavinimo žmonės, organizacijos, kurioms rūpi tokie patys kaip ir mums dalykai.
  • Nesiekiame politinių tikslų ar valdžios –  siekiame sveikos planetos ir taikios, doros žmonijos, gebančios spręsti jai iškylančias problemas.

Tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir žeme išreiškimas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms.
Jo esmė – paprastu veiksmu išreikšti pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį ir meilę Žemei.

Apie „Gyvąją planetą“ plačiau.

„Gyvosios planetos“ projektas taikai Žemėje

„Apkabinkime Žemę“

Projektas „Apkabinkime Žemę“  – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme  veiksmas, suprantamas visų  tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms.  Ištiesdami ranką greta esančiam žmogui išreiškiame pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai.

“Jei vieną dieną žmonės apkabintų Žemę – ar kas pasikeistų?
Jei įprastume susikibti rankomis – ar išnyktų karai?
Aš to nežinau, bet trokštu išbandyti.
Tikiu, kad susikibusių rankų kelias per visą Žemę gali daug ką pakeisti”.

Projekto iniciatorė N. G. Wolmer

„Apkabinkime Žemę“ projektas vyksta nuo 2012 metų.